Siirry pääsisältöön

Generatiivisentekoälynkartoitus

Generatiivinen tekoäly kehittää tekoälymahdollisuuksien kenttää häkellyttävällä vauhdilla. Tämä on tehnyt GenAI:sta organisaatioille läpi toimialojen vaikeaksi mukautua ja uudelleenkeksiä miten he tekevät liiketoimintaansa. Kanssamme pääsette kahdessa viikossa seuraavaan vaiheeseen.


Jutellaan

GenAI pilotti 2 viikossa

Onko teillä idea ja arvio valmiina, mutta tekijä puuttuu? GenAI pilotit ovat nopea tapa testata tuottaako sovellus riittävää liiketoiminnan arvoa. Me teemme niitä joka viikko. Miksi emme tekisi teillekin?

Esimerkkejä GenAI mahdollisuuksista


Design

 • Prototyyppien luonti ja designin työnkulku
 • Suunnitelmien/kaavioiden validointi
 • Synteesisuunnittelu
 • Uusien molekyylien suunnittelu

Edistyneet virtuaaliset avustajat

 • Datan yhdistely sisäisistä tiedostoista
 • Hallinnollinen apu muistioiden tekemiseen, sähköpostien laatimiseen ja oikolukemiseen
 • Kokoustiivistelmät ja co-pilotointi
 • Sisäisten ja ulkoisten asiakirjojen haku
 • Tietojen strukturointi handsfree-tehtäviä varten
 • Yhteenvetojen luominen pitkistä sopimuksista ja teksteistä

Liiketoiminnan kehitys

 • Apua toimittajien valinnassa, mm. toimitusketjuverkosto, mittareiden perusteella
 • Uusien tuotteiden kehitys nousevien tarpeiden mukaan

Luovuus

 • 3D-suunnittelu
 • Ideoiden kehitys

Puheen analysointi ja generointi

 • Aiheopastuksen apulainen asiakasvuorovaikutuksessa
 • Ominaisuudet muuttaa puhe tekstiksi ja teksti suoraan strukturoiduksi dataksi
 • Prosessisisällön luominen puheluiden perusteella
 • Reaaliaikainen äänenpainon tunnistaminen ja sanavalintojen opastus asiakasvuorovaikutuksessa

Strategisia insighteja data-analytiikan avulla

 • Asiakasindikaattorit
 • Ehdotuksia tavarantoimittajista ja yhteistyökumppaneista
 • Havaitsemattomien asiakassegmenttien tunnistaminen
 • Kilpailija- ja markkinaindikaattorit
 • KPI-ehdotuksia
 • Proaktiivisia suosituksia johtajille makrotaloudellisiin tekijöihin perustuen
 • Tehokkuusehdotuksia ERP:n ja sekalaisten tietojen perusteella
 • Tietojen visualisointi lyhyillä kuvauksilla
 • Uutisten, osakemarkkinoiden trendien ja äkillisten muutosten tulkinta

Tekstin analysointi ja tuottaminen

 • Ehostettujen chatbottien luonti, jotka ylittävät aiemmat NLP-mallit
 • Kehittyneet tekstin analytiikkatyökalut insighteja varten (sentimentti, äänensävy)
 • Lakiasiakirjojen luonnokset
 • Prosessisyöttösisällön luominen tekstin perusteella
 • Sosiaalisen median sentimenttianalyysi

Terveydenhuollon ja lääketieteen innovaatiot

 • Apua lääketieteellisten asiakirjojen ymmärtämisessä ja yhteenvedossa
 • AR/VR-integraatio hammashoitoon, mukaan lukien röntgenanalyysi
 • Ennakoivan terveydenhuollon suunnittelu ja henkilökohtainen lääkehallinta
 • Henkilökohtaisen terveydenhuoltopolun suunnittelu

Vaatimustenmukaisuus, laillisuus ja turvallisuus

 • Compliance-prosessien automatisointi
 • GDPR-vaatimusten varmistaminen
 • Patenttiseulonta (opportunistinen / ehkäisevä)
 • Tietojen anonymisointi edistyneillä työkaluilla
 • Ulkoinen patenttianalyysi
 • Vahvan tietoturvan varmistaminen
 • Virheiden ehkäisy sääntelyn ja patenttien näkökulmasta

Aloitus maanantaina, valmista kahdessa viikossa.

1.

Viikko 1

Taustahaastattelut

Haastattelemme organisaationne tärkeimmät sidosryhmät (esim. liiketoiminta, IT, asiantuntijat) – ymmärtääksemme liiketoimintaongelmanne ja -mahdollisuutenne.


Löydösten koonti

Tuotamme haastatteluiden löydöksistä kattavan analyysin, josta tiivistämme teidän organisaationne tärkeimmät hankeaihiot.

2.

Viikko 2

Hankeaihioiden validointi

Validoimme ja priorisoimme yhdessä organisaationne tärkeimmät hankeaihiot. Tuotamme kattavan soveltuvuusarvioinnin alustavan validoinnin pohjalta.

Hankekartan esittely

Käydään yhdessä läpi valmis hankekartta sekä määritellään seuraavat askeleet tavoitteidenne saavuttamiseksi.

Voisiko GenAI olla ratkaisu haasteisiinne?

Ota yhteyttä ja selvitetään mahdollisuudet yhdessä.