Siirry pääsisältöön

Älykäsanalytiikka

Reagoinnista ennakointiin. Älykkään analytiikan avulla hyödynnät yrityksesi dataa yli perinteisen analytiikan rajoitteiden. Toteutamme haastavat raportoinnin ja analytiikan projektit alusta loppuun.


Jutellaan

Mikä älykäs analytiikka?

Älykäs analytiikka on perinteisen liiketoimintatiedon kehittyneempi muoto. Sen avulla löydetään dataan perustuvia oivalluksia, tehdään ennusteita ja luodaan suosituksia. Käytettyjä teknologioita ovat mm. koneoppiminen, tekoäly, hermoverkot ja muut kehittyneet analyysimallit.

Perinteinen analytiikka

Älykäs analytiikka

Vastaa kysymykseen

Perinteinen analytiikka

 • Mitä tapahtui?
 • Milloin?
 • Kuka?
 • Kuinka monta?

Älykäs analytiikka

 • Miksi tapahtui?
 • Tapahtuuko se uudelleen?
 • Mitä tapahtuu, jos muutamme x?
 • Mitä emme ole osanneet aiemmin kysyä?

Sovellukset

Perinteinen analytiikka

 • Raportointi (historiadata)
 • Monitorointi ja hälytykset
 • Dashboard-ratkaisut
 • OLAP (cubes, slice and dice, drilling)
 • Ad hoc-haut
 • Operatiivinen ja reaaliaikainen BI

Älykäs analytiikka

 • Tilastollinen- tai kvantitatiivinen analyysi
 • Tiedon louhinta
 • Ennakoivat mallit
 • Monimuuttujamenetelmät
 • Big data analytiikka
 • Teksti- ja NLP-analyysit

Älykkään analytiikan hyödyt

Data hyötykäyttöön ja liiketoimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet haltuun – kääntämällä yrityksesi katseen kohti tulevaa ja tekemällä liiketoimintakriittiset päätökset ajoissa vältyt potentiaalisesti kalliilta virheiltä. Älykäs analytiikka tarjoaa monia hyötyjä, kuten:

→ Tarkemmat ennusteet

→ Kohonnut riskienhallinta

→ Tehokkaampi prosessien optimointi

→ Nopeampi päätöksenteko

→ Reaaliaikanen ja laajempi näkyvyys toimintoihin


Ota yhteyttä

älykkään analytiikan neljä tasoa


Älykäs analytiikka venyy moneen tarpeeseen ja se voidaan jakaa neljään eri tasoon: kuvaileva analytiikka, diagnostinen analytiikka, ennakoiva analytiikka ja ohjaava analytiikka. Jokainen taso edustaa monimutkaisuuden lisääntymistä.

Taso 1: Kuvaileva analytiikka

→ Yhdistää tarvittavat tiedot tapahtumaa kuvaavan profiilin muodostamiseksi.

→ Hyödyntää tekniikoita kuten tiedon louhintaa, klusterianalyysiä ja yhteenvetotilastoja

Smartbi case: Automatisoimme laajan ja moniulotteisen datalähteen analysoinnin, jolloin löysimme mahdolliset pullonkaulat ja pystyimme arvioimaan prosessien tehokkuutta. Analyysin avulla loimme hypoteeseja ja korjaavia toimenpiteitä, jotka johtivat järjestelmän parempaan suorituskykyyn.

Taso 2: Diagnostinen analytiikka

→ Vastaa kysymykseen "miksi jotain tapahtui" ja keskittyy menneisiin tapahtumiin sekä luo syy-seuraussuhteita

→ Hyödyntää menetelmiä kuten regressioanalyysi, herkkyysanalyysi ja pääkomponenttianalyysi

Smartbi case: Yhdistelemällä edellisen kuukauden dataa tuotantolinjoilta ja tuotannon häiriöistä tunnistimme ja selitimme virheisiin vaikuttaneet keskeiset tekijät. Sovelluksen avulla olemme tunnistaneet ja poistaneet tuotantolinjojen keskeisimpiä heikkouksia, mikä on johtanut tehokkaampaan ja tuottoisampaan tuotantoon.

Taso 3: Ennakoiva analytiikka

→ Eteenpäin katsova järjestelmä, joka ennustaa mitä tapahtuu, mikäli tietyt muuttujat täyttyvät

→ Perustuu todennäköisyyslaskelmiin ja käyttää kvantitatiivista analyysiä, ennakoivaa mallintamista ja syväoppimistekniikoita

Smartbi case: Analysoimalla datapisteitä varastoitujen raaka-aineiden tilasta loimme järjestelmän, joka ennakoi lopputuotteen laadun ja ehdottaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lopputuotteen laadun maksimoimikseksi. Toteutuksen jälkjeen tuotteiden hylkyprosentti on laskenut merkittävästi.

Taso 4: Ohjaava analytiikka

→ Katsotaan yleisesti tuottavan eniten arvoa liiketoiminnalle

→ Pyrkii vastaamaan kysymykseen, kuinka mikäkin valittu lopputulos saavutetaan

→ Perustuu monimutkaisiin analyysimenetelmiin, kuten simulaatioanalyysiin, tekoälyyn, koneoppimiseen ja hermoverkkoihin

Smartbi case: Yhdistimme tuhansien koneiden datapisteet käyttäjien tapahtumakertomuksiin ja loimme järjestelmän, joka rekisteröi tuotantolinjan poikkeamat ja antaa reaaliaikaisesti korjaavat toimenpiteet käyttäjälle. Sovelluksen avulla asiakkaamme on onnistunut vähentämään koneiden huotoseisokkeja dramaattisesti ja lisäämään tuotantolaitoksen toiminnan tehokkuutta.

Miksi Smartbi?

Luotettava tekijä vuosien kokemuksella

Meiltä saat satojen vaativien projektien ja monien vuosien kokemuksen tekoälyn soveltamisesta teollisuuden eri toimintoihin.

Teknologiariippumaton

Suunnittelemme ja toteutamme palvelumme aina asiakkaamme eknologisen ympäristön huomioon ottaen ja aina teknologiariippumattomasti.

Pragmaattinen ja luotettava toimija

Toimialan ammattilaisina pystymme tunnistamme asiakkaan kulloisetkin haasteet ja muodostamaan helposti ymmärrettävän näkemyksen miten ne ratkotaan. Me pidämme aina lupauksemme ja olemme sitoutuneet toimittamaan juuri sen mitä pitääkin.

Smartbi pystyy muokkaamaan laajaa palvelutarjontaansa konsepti- ja palvelumuotoilusta liiketoiminnan ja datan mallintamiseen – aina asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Markus SeppäläDirector of Digital SolutionsKemira

Voisiko älykäs analytiikka olla ratkaisu haasteisiinne?

Ota yhteyttä ja selvitetään mahdollisuudet yhdessä.