Siirry pääsisältöön

31.05.2022

Smartbille voitto Päijät-Soten suunnittelukilpailussa

Päijät-Sote käynnisti vuoden 2021 lopussa osana KOHTI-hanketta suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena oli hyödyntää teknologiaa ikääntyneiden ihmisten kotiin tuotavissa palveluissa. Suunnittelukilpailun voittajaksi ja ratkaisun toimittajaksi ravinto-osiossa valittiin huhtikuussa 2022 tekoälytoimisto Smartbi.

Päijät-Sote käynnisti vuoden 2021 lopussa osana KOHTI-hanketta suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena oli hyödyntää teknologiaa ikääntyneiden ihmisten kotiin tuotavissa palveluissa. Suunnittelukilpailun voittajaksi ja ratkaisun toimittajaksi ravinto-osiossa valittiin huhtikuussa 2022 tekoälytoimisto Smartbi, jonka ratkaisu tukee kotihoidon asiakkaiden hyvinvoinnin arviointia ja seurantaa.

Ratkaisun ytimessä on seurata asiakkaan ravitsemustilaa hoitokäyntien välillä – menettämättä kuitenkaan yksityisyydensuojaa. Ikäihmisen kotiin sijoitetaan kamera, joka seuraa konenäön avulla asiakkaan ravitsemustilaa eli esimerkiksi syötyä ruokaa, sen määrää ja mahdollista pilaantumista. Kamera tuottaa tietoa, joka ei tallennu kuvana, vaan siirtyy automaattisesti dataksi. Tämän jälkeen kuvamateriaali hävitetään asiakkaan yksityisyydensuojan varmistamiseksi. Hoitaja saa automaattisesti tiedon ja ehtii reagoida nopeasti, jos asiakkaan tilassa tapahtuu muutoksia.

ASIAKASPILOTTI KÄYNNISTYY LOPPUVUODESTA 2022

Ratkaisu tulee näkemään päivänvalon loppuvuodesta 2022, kun Smartbi ja Päijät-Sote pilotoivat sitä yhdessä vapaaehtoisten asiakkaiden kanssa.

Tulosaluejohtaja Piritta Mattila Päijät-Sotesta painottaa, että hyvä ravitsemus on ikääntyneen toimintakyvyn kannalta erittäin tärkeä seikka, joka edesauttaa kotona asumista mahdollisimman pitkään.


Olen innoissani tästä uudesta ratkaisusta ja toivon, että siitä saataisiin tukea kotihoidon asiakkaiden ravitsemustilan seurantaan. Ravitsemustilan heikkenemistä on välillä haastavaa huomata riittävän ajoissa. Jos apua tähän löydetään teknologiasta, on mahdollista nykyistä enemmän parantaa asiakkaan vointia ja ennaltaehkäistä monia haasteita, esimerkiksi kaatumisriskiä ja yleisen voinnin heikkenemistä. Jos saamme kokeilusta hyviä tuloksia, meillä on mahdollisuudet moneen erilaiseen jatkokehitykseen.

Piritta Mattila, Tulosaluejohtaja, Päijät-Sote

PILOTISTA KOHTI KANSAINVÄLISTÄ ASIAKASKOKEILUA

Pilotoinnin jälkeen ratkaisu pyritään saamaan varsinaiseen asiakaskokeiluun kotihoidon asiakkaille Päijät-Hämeessä ja sen jälkeen hyötykäyttöön eri hyvinvointialueille Suomessa ja ulkomailla.


Kotihoidon tuki on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueista, jossa tekoälyllä on eniten annettavaa jo lähivuosina. Uudet ratkaisut tuovat paitsi turvaa ja hyviä elinvuosia ikääntyvälle väestölle, ne myös vapauttavat hoitajien aikaa tärkeämmille hoitotehtäville ja asiakkaan kohtaamiselle. On hienoa, että Päijät-Sote lähtee aktiivisesti kehittämään ja viemään uusia ratkaisuja käytäntöön.

Mika Koivula, CEO, Smartbi


Tutustu muihin uutisiin