Teollisuuden
palvelut

Yritysten ei tarvitse nojata teollisen aikakauden toimintamalleihin.

Löydämme uusia liiketoimintamahdollisuuksia datasta ja rakennamme tuotantovalmiita tekoälyratkaisuja, jotka tehostavat operatiivista toimintaa ja automatisoivat manuaalisia prosesseja.

Ota yhteyttä

Teollisuuden luottotoimija sekä terveydenhuollon tekoälykumppani 

Me kehitämme tekoälyratkaisuja teollisuusyrityksille kuten Carunalle, Kemiralle ja Stora Ensolle sekä Suomen sairaanhoitopiireille. Ydinosaamisemme on tekoälyn soveltamisessa – sillä tänä päivänä voittavat ne toimijat, jotka osaavat ennakkoluulottomasti ja nopeasti viedä jo tutkittua tietoa käytäntöön.

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

 • Tehostimme laadunvarmistusta automatisoimalla tehtaan viantunnistuksen
 • Minimoimme häiriöajat luomalla ennakoivan huollon
 • Paransimme saatavuutta ennustavalla inventaarioptimoinnilla
Manuaalisten tehtävien automatisointi

Manuaalisten tehtävien automatisointi

 • Automatisoimme kuva-, teksti- ja videodatan analysoinnin konenäön avulla
 • Automatisoimme diagnoosit ja hoitoraportit konenäön avulla
 • Tehostimme resursointia asiakaspalvelutikettien automatisoinnilla
Ympäristöystävällisemmät toiminnot

Ympäristöystävällisemmät toiminnot

 • Automatisoimme lajittelu- ja kierrätysprosessit konenäön ja robotiikan avulla
 • Paransimme vedenpuhdistuksen laatua automatisoimalla käytettävien kemikaalien optimoinnin
 • Ennustimme vedenlaadun muutokset sisäänvirtausdataa hyödyntäen
Uudet liiketoiminta- mahdollisuudet

Uudet liiketoiminta- mahdollisuudet

 • Siirryimme tuotevetoisesta myyntiprosessista dataohjautuvaan myyntiin
 • Kehitimme asiakassitouttamista ja loimme lisäarvoa digitaalisten palveluiden avulla hyödyntämällä olemassaolevaa dataa
Älykäs asiakaspalvelu

Älykäs asiakaspalvelu

 • Tuotimme eri kanavista uutta tietoa asiakastarpeista NLP:n avulla
 • Paransimme asiakaskokemusta tekemällä chatbotista keskustelevamman ja osaavamman
Huollon ennakointi

Huollon ennakointi

 • Tunnistimme kuvavirrasta huollettavat kohteet ennakkoon
 • Kehitimme soft sensoreita, jotta voimme ennakoida tarpeita huollossa

TEKNOLOGIAT, JOITA SOVELLAMME

1. ENNAKOIVAT SOVELLUKSET

Regressio

 • Tuotantohäiriöiden ennustaminen
 • Ennustava laitteiston huolto
 • Myynnin ja kysynnän ennustaminen
 • Poistuman ennustaminen

Klassifikaatio

 • Tuotantohäiriöiden tyyppiluokitus
 • Petosten havaitseminen
 • Luonnollisten vauriotekijöiden ennustaminen

Klusterointi

 • Myyntiliidien segmentointi
 • Älykäs asiakassegmentointi

2. KONENÄKÖ

Hahmontunnistus

 • Automatisoitu kuvapohjainen raportointi
 • Automatisoitu kulunvalvonnan analyysi ja hallinta
 • Turvallisuuslaitteiston monitorointi

Kuvanluokitus (klassifikaatio)

 • Tuotantoketjun laadunvalvonta

3. LUONNOLLISEN KIELEN KÄSITTELY (NLP)

Tekstinluokittelu (klassifikaatio)

 • Tiketöinnin automaatio esimerkiksi asiakaspalveluun, asiakaspalautteeseen ja raportointiin

Sentimenttianalyysi

 • Asiakaspalautteen analysointi
 • Keskustelubotit (chatbotit)

Voisiko ongelmasi ratkaista tekoälyllä?

Sijaintisi
Tai ota yhteyttä sähköpostitseKopioi osoite