Terveydenhuolto

Terveysturvallisia tulevaisuuden ratkaisuja.

Smartbi on kotimainen analytiikka- ja tekoälytoimisto, joka kehittää, tehostaa ja modernisoi suomalaisten terveydenhuoltoa – kotona sekä sairaanhoidossa. Ydinosaamisemme on tekoälyn soveltamisessa, mutta olemme parhaimmillamme kääriessämme hihat minkä tahansa dataan ja analytiikkaan liittyvän ongelman ratkomiseksi modernien teknologisten ratkaisujen avulla.

Ota yhteyttä

Smartbille voitto Päijät-Soten suunnittelukilpailussa.

Ratkaisu tulee näkemään päivänvalon loppuvuodesta 2022, kun Smartbi ja Päijät-Sote pilotoivat sitä yhdessä vapaaehtoisten asiakkaiden kanssa.

Lue lisää

Analytiikan ja tekoälyn rooli terveydenhuollon palveluissa

Tekoälyä käytetään nykypäivänä monilla eri toimialoilla. Yleisimmin eri sovelluksia on totuttu näkemään teollisuuden- ja tuotannon aloilla, mutta datan ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet on huomattu myös terveydenhuoltoalalla. Tekoäly löytyykin tänä päivänä monen uuden asiakaspalvelukanavan taikka terveyspalvelun ytimestä. 

Yksi syy tekoälysovellusten yleistymiseen on etenkin kunnallisen terveydenhuollon puolella tavattavan resurssipulan helpottaminen. Tekoäly ei korvaa hoitoalan ammattilaisia, mutta se voi tehostaa terveyspalveluiden toimintaa huomattavasti ja näin keventää henkilöstön työtaakkaa. 

Mahdollisia sovelluksia on lukematon määrä, mutta datan tehokkaan hyödyntämisen myötä voimme muun muassa nopeuttaa testitulosten ja kuvien analysointia, rakentaa tarkempia diagnooseja, ennakoida riskitekijöitä tai tehostaa asiakaspalvelun toimintoja.

Ennakoiva hoidon hallinta

Ennakoiva hoidon hallinta

jotta hoitoketju pysyy optimoituna ja vaikuttavana

Suunnittele potilassiirrot, pura hoitojonoja, sekä ennakoi resurssitarpeet tehokkaammin

 • Ennakoi vapaiden potilaspaikkojen määrä
 • Ennusta potilaan hoitopolku ja vaadittavat asiantuntijat
 • Vältä päivystyksen ruuhkautumista ohjaamalla potilaat ennakoivasti lyhyimmän jonotusajan pisteeseen
Ennakoiva lääkelogistiikka

Ennakoiva lääkelogistiikka

jolla minimoit ruuhkat.

Suunnittele potilassiirrot, pura hoitojonoja, sekä ennakoi resurssitarpeet tehokkaammin.

 • Ennakoi vapaiden potilaspaikkojen määrä
 • Ennusta potilaan hoitopolku ja vaadittavat asiantuntijat
 • Vältä päivystyksen ruuhkautumista ohjaamalla potilaat ennakoivasti lyhyimmän jonotusajan pisteeseen
Älykäs ja turvallinen sairaala

Älykäs ja turvallinen sairaala

jossa potilaat ja henkilöstö viihtyvät

Vähennä vaaratilanteita ja tehosta kulunvalvontaa tietoturvallisesti

 • Tunnista kameravalvonnasta poikkeustilanteet, kuten kaatuneet potilaat
 • Tunnista kameravalvonnasta henkilökunta vaatteiden perusteella, ja hälytä jos henkilökunnan alueilla on asiaankuulumattomia henkilöitä
Automaattinen tiedonkäsittely

Automaattinen tiedonkäsittely

jolla henkilöstö keskittyy tuottavimpaan

Tehosta hallinnollista työtä ja vapauta aikaa potilastyölle

 • Tehosta hoidontarpeen arviointia poimimalla tekstistä tärkeät oireet ja asiat
 • Luo automaattisia konsultaatioehdotuksia oikeille asiantuntijoille potilastietojen perusteella

YDINOSAAMISALUEEMME

1. ENNAKOIVAT SOVELLUKSET

joilla parannetaan potilasturvallisuutta sekä tehostetaan hoitohenkilökunnan työtä

Ennakoiva teknologia:

 • auttaa hoitopolun suunnittelua
 • lyhentää jonotusaikoja
 • parantaa potilaskokemusta
 • tehostaa logistiikkaa

2. KONENÄKÖ,

jolla turvataan potilaiden sekä sairaalan toimivuus

Konenäön hyödyntäminen:

 • lisää potilaan turvallisuutta
 • nopeuttaa hoidon saantia
 • vähentää inhimillisiä virheitä
 • tehostaa kulunvalvontaa

3. LUONNOLLISEN KIELEN KÄSITTELY (NLP)

jolla vapautetaan asiantuntijoiden aikaa potilastyöhön

Luonnollisen kielen käsittely:

 • tehostaa oirearviointia
 • vähentää hallinnollista työtä
 • parantaa henkilökunnan tyytyväisyyttä
 • auttaa tekstin- ja sanelunpurussa

Terveydenhuollon dataa on, mutta mistä aloittaa?

Tutustu kahden viikon sprintteihimme, joiden avulla kartoitamme juuri sinulle parhaat data-, analytiikka- tai tekoälyprojektit.

Tutustu kahden viikon sprintteihin

Voisiko ongelmasi ratkaista tekoälyllä?

Sijaintisi
Tai ota yhteyttä sähköpostitseKopioi osoite