Smartbi combines data science with business understanding to build production-grade AI/ML solutions for industry-leading companies and organisations.

We prefer projects where proof-of-concept is not an end goal, but a step before production.

Work

Other case examples

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

 • Tehostimme laadunvarmistusta automatisoimalla tehtaan viantunnistuksen
 • Minimoimme häiriöajat luomalla ennakoivan huollon
 • Paransimme saatavuutta ennustavalla inventaarioptimoinnilla
Manuaalisten tehtävien automatisointi

Manuaalisten tehtävien automatisointi

 • Automatisoimme kuva-, teksti- ja videodatan analysoinnin konenäön avulla
 • Automatisoimme diagnoosit ja hoitoraportit konenäön avulla
 • Tehostimme resursointia asiakaspalvelutikettien automatisoinnilla
Ympäristöystävällisemmät toiminnot

Ympäristöystävällisemmät toiminnot

 • Automatisoimme lajittelu- ja kierrätysprosessit konenäön ja robotiikan avulla
 • Paransimme vedenpuhdistuksen laatua automatisoimalla käytettävien kemikaalien optimoinnin
 • Ennustimme vedenlaadun muutokset sisäänvirtausdataa hyödyntäen
Uudet liiketoiminta- mahdollisuudet

Uudet liiketoiminta- mahdollisuudet

 • Siirryimme tuotevetoisesta myyntiprosessista dataohjautuvaan myyntiin
 • Kehitimme asiakassitouttamista ja loimme lisäarvoa digitaalisten palveluiden avulla hyödyntämällä olemassaolevaa dataa
Älykäs asiakaspalvelu

Älykäs asiakaspalvelu

 • Tuotimme eri kanavista uutta tietoa asiakastarpeista NLP:n avulla
 • Paransimme asiakaskokemusta tekemällä chatbotista keskustelevamman ja osaavamman
Huollon ennakointi

Huollon ennakointi

 • Tunnistimme kuvavirrasta huollettavat kohteet ennakkoon
 • Kehitimme soft sensoreita, jotta voimme ennakoida tarpeita huollossa

Need production-grade machine learning?

Yes
Not sure