Smartbi combines data science with business understanding to build production-grade AI/ML solutions for industry-leading companies and organisations.

We prefer projects where proof-of-concept is not an end goal, but a step before production.

Work

In English

Ratkaisumme

Sovellamme konenäköön, ennakoiviin sovelluksiin sekä luonnollisen kielen käsittelyyn liittyviä teknologioita. Emme ole riippuvaisia mistään tietystä teknologiatoimittajasta tai alustasta, vaan etsimme aina oikean teknologian kuhunkin liiketoimintaongelmaan.

Ota yhteyttä

Ratkaisumme

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

 • Tehostimme laadunvarmistusta automatisoimalla tehtaan viantunnistuksen
 • Minimoimme häiriöajat luomalla ennakoivan huollon
 • Paransimme saatavuutta ennustavalla inventaarioptimoinnilla
Manuaalisten tehtävien automatisointi

Manuaalisten tehtävien automatisointi

 • Automatisoimme kuva-, teksti- ja videodatan analysoinnin konenäön avulla
 • Automatisoimme diagnoosit ja hoitoraportit konenäön avulla
 • Tehostimme resursointia asiakaspalvelutikettien automatisoinnilla
Ympäristöystävällisemmät toiminnot

Ympäristöystävällisemmät toiminnot

 • Automatisoimme lajittelu- ja kierrätysprosessit konenäön ja robotiikan avulla
 • Paransimme vedenpuhdistuksen laatua automatisoimalla käytettävien kemikaalien optimoinnin
 • Ennustimme vedenlaadun muutokset sisäänvirtausdataa hyödyntäen
Uudet liiketoiminta- mahdollisuudet

Uudet liiketoiminta- mahdollisuudet

 • Siirryimme tuotevetoisesta myyntiprosessista dataohjautuvaan myyntiin
 • Kehitimme asiakassitouttamista ja loimme lisäarvoa digitaalisten palveluiden avulla hyödyntämällä olemassaolevaa dataa
Älykäs asiakaspalvelu

Älykäs asiakaspalvelu

 • Tuotimme eri kanavista uutta tietoa asiakastarpeista NLP:n avulla
 • Paransimme asiakaskokemusta tekemällä chatbotista keskustelevamman ja osaavamman
Huollon ennakointi

Huollon ennakointi

 • Tunnistimme kuvavirrasta huollettavat kohteet ennakkoon
 • Kehitimme soft sensoreita, jotta voimme ennakoida tarpeita huollossa

Palvelut teollisuusyrityksille

Autamme yrityksiä tehostamaan operatiivista toimintaa, automatisoimaan manuaalisia prosesseja, minimoimaan häiriöaikoja sekä tunnistamaan datalähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää

Palvelut terveydenhuollolle

Autamme sairaanhoitopiirejä tehostamaan esimerkiksi lääkelogistiikkaa, potilastiedon käsittelyä, ennakoivan hoidon hallintaa sekä potilasturvallisuutta.

Lue lisää

Need production-grade machine learning?

Yes
Not sure
Soveltamiamme tekoälyratkaisuja hyödynnetään paraikaa yli sadoissa tehtaissa maailmanlaajuisesti, sadoissa tuhansissa chatbot-keskusteluissa sekä tuhansissa tietohallintoprosesseissa.

Kehitämme tekoälyratkaisuja edelläkävijäyrityksille

Erikoisosaamiseksemme on muodostunut teollisuuden ja terveydenhoitoalan älykkäät ratkaisut joilla tehostetaan operatiivisia prosesseja, automatisoidaan manuaalisia prosesseja, tunnistetaan uusia datavetoisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä luodaan ympäristöystävällisempiä toimintoja.

Toimialakohtaisten ratkaisujen kirjo on laaja, mutta ydintehtävämme on aina tekoälyn soveltamisessa – sillä tänä päivänä voittavat ne toimijat, jotka osaavat ennakkoluulottomasti ja nopeasti viedä jo tutkittua tietoa käytäntöön.

Tervetuloa tuotantovalmiiden tekoälyratkaisujen maailmaan

Karsitaanpa korulauseet heti kättelyssä – tekoäly, koneoppiminen ja datatiede eivät ole tulevaisuuden ratkaisuja, vaan olennainen osa edelläkävijäyritysten tämän päivän työkalupakkia. 

Vaikka tuotannon tehostaminen, manuaalisten tehtävien automatisointi ja ympäristöystävällisemmät tuotantolinjat eivät aina saa hienoja otsikoita aikaiseksi, näissä näkymättömiltä tuntuvissa prosesseissa piilee tekoälyn todellinen arvolupaus.

Eikä tarvitse lähteä liikkeelle nollasta – maailma on täynnä puolivalmista tekoälyä, joka vain odottaa soveltajaansa. Me Smartbilla olemme erikoistuneet löytämään oikeat teknologiat kuhunkin liiketoimintaongelmaan. Osaamme toki rakentaa myös konsepteja ja pilotteja, mutta olemme parhaillamme kun pääsemme soveltamaan tuotantovalmiita tekoälyratkaisuja käytäntöön.

Valitse Smartbi kun haluat:

Ratkoa aitoa
liiketoiminta-
ongelmaa

Omaamme kokemusta ja liiketoimintaymmärrystä usealta eri toimialalta, joten osaamme tunnistaa parhaat mahdollisuudet organisaatiollenne. Yhteistyömme alkaa aina liiketoimintaongelman määrityksellä.

Päästä nopeasti
liikkeelle
tekoälyssä

Maailma on täynnä puolivalmista tekoälyä ja uutta tutkimusta. Seuraamme alan edistysaskeleita ja sovellamme aina viimeisimpiä teknologioita liiketoimintaongelmanne ratkaisemiseksi. Uskomme, että monimutkaisiinkin ongelmiin on löydettävissä yksinkertainen ratkaisu

Työskennellä
teille tutulla
alustalla

Emme ole sitoutuneet tiettyyn teknologiaan tai alustaan, vaan määrittelemme sopivan ratkaisun aina asiakkaan aidon ongelman huomioiden.

Vahvistaa oman
tiiminne
tekoälyosaamista

Haluamme, että asiakkaamme tiimit kehittyvät yhteistyömme aikana, eivätkä muodostu riippuvaisiksi Smartbin tiimistä. Siksi jaamme aina toimintamallimme ja työmme yhteistiimeissä.

Näin toimimme

1. TUNNISTAMME LIIKETOIMINTA-MAHDOLLISUUDEN

Määrittelemme tarkan liiketoimintamahdollisuuden tutustumalla dataan. Analysoimme dataa ja teemme alustavia simulointeja sillä. Määrittelemme mahdollisuudet, rajoitukset, metriikat sekä mittaristot, joiden perusteella suunnittelemme parhaan ratkaisun.

2. TODENNAMME SOVELLETUN RATKAISUN TOIMIVUUDEN

Seuraavaksi testaamme ensimmäistä toimivaa mallia oikealla datalla, jotta voimme arvioida konseptin toimivuutta. Tarvittaessa mallia iteroidaan ja työstetään pidemmälle. Kun tulokset ovat hyviä, viemme mallin tuotantoon.

3. VIEMME RATKAISUN KÄYTÄNTÖÖN

Viimeisessä vaiheessa malli on integroitu datalähteisiin ja viety käytäntöön. Seuraavien viikkojen aikana hienosäädämme ratkaisua, kunnes näemme, että se toimii ja tuo tuotantovalmiita tuloksia – eli ratkaisee yhdessä määrittelemämme liiketoimintaongelman.

Palvelut teollisuusyrityksille

Autamme yrityksiä tehostamaan operatiivista toimintaa, automatisoimaan manuaalisia prosesseja, minimoimaan häiriöaikoja sekä tunnistamaan datalähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää

Palvelut terveydenhuollolle

Autamme sairaanhoitopiirejä tehostamaan esimerkiksi lääkelogistiikkaa, potilastiedon käsittelyä, ennakoivan hoidon hallintaa sekä potilasturvallisuutta.

Lue lisää

Mitä saat lopputulemana:

Mitä osallistuminen vaatii:

Alkuhaastattelut (1h x 2-5hlö)

Löydösten validointi (2h)

Toimintasuunnitelman läpikäynti (2h)

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Alkuhaastattelut (1h x 2-5hlö)

Löydösten validointi (2h)

Toimintasuunnitelman läpikäynti (2h)